Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Generální oprava veřejného osvětlení na Vinohradech

Čt 16.06.2016 12:03

Na počátku letošních prázdnin započne v brněnské městské části Vinohrady rozsáhlá technická akce, která je zřejmě největší svého druhu.

 

Cože tak značného se v brněnských Vinohradech tedy s přicházejícími prázdninami započne? Bude zahájena generální a komplexní oprava již mnohdy nevyhovujícího a často i havarijního stavu veřejného osvětlení městské části. Generální oprava, kterou vinohradská městská část vyjednala s Technickými sítěmi Brno a.s., majiteli, správci a provozovateli v jedné osobě, se zaměří na veškerá světelná zařízení na území městské části. Generální oprava bude především spočívat v kompletní výměně stožárů veřejného osvětlení a ve výměně již nevyhovujících elektrických rozvodů. Postup zejména výkopových prací vlastník a provozovatel veřejného osvětlení Technické sítě Brno a.s. koordinuje s vinohradskou městskou částí tak, aby hned od počátku byly prováděny co nejmenší zásahy do obecní veřejné zeleně a do obecních chodníků. Sanace zeleně bude prováděna bezprostředně po ukončení výkopových a dalších prací v příslušném úseku. Městská část bude dohlížet na dodržování harmonogramu prací, na plnění termínů postupu prací a bude bránit byť jen případnému náznaku devastace zeleně. Travnaté plochy dotčené výkopy budou, za dohledu vinohradské městské části bezprostředně po ukončení práce a překrytí výkopů, sanovány. Práce budou zahájeny v prvních dnech měsíce července a budou probíhat v ulicích Velkopavlovická a Mikulovská. Následovat budou opravované úseky v ulicích Valtická, Mutěnická, Bořetická, Čejkovická a Věstonická. Tyto práce v jižní části Vinohrad budou dokončovány postupně. Poslední stožáry veřejného osvětlení a elektrické rozvody budou ukončeny na podzim letošního roku. Generální oprava veřejného osvětlení v severní části Vinohrad v ulicích Vlčnovská, Blatnická, Bzenecká, Prušánecká a Pálavské náměstí  bude provedena opět v koordinované spolupráci Technických sítí Brno a.s. s Městskou částí Brno-Vinohrady.

 

Na brněnských Vinohradech dne 12. června 2016

                                                                                                                                        Jiří Čejka, starosta