Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Kamery dohledového systému se osvědčily

Po 27.09.2010 00:00

Městský kamerový dohledový systém (MKDS) je na Vinohradech v provozu již téměř pátým rokem. Vybudován (a vybojován) byl nákladem více než 5. mil korun na základě dotace získané z rozpočtu Ministerstva vnitra.

Před dvěma lety byl rozšířen o lokální, dohledové centrum umístěném přímo na služebně

Městské policie na Vinohradech vybudované rovněž zásluhou dotace, tentokrát z rozpočtu města Brna.

Je tedy čas na to, aby bylo možné objektivně vyhodnotit přínos tohoto, v městě Brně dosud ojedinělého bezpečnostního systému, pro Vinohrady. Vezmeme li si na pomoc policejní statistiky zachycující nápad trestné činnosti (TČ) na Vinohradech a v celém revíru obhospodařovaném OOP Židenice - dostaneme se k zajímavým číslům. (Celý revír zahrnuje mimo Vinohrad ještě Židenice, Líšeň a Slatinu). Téměř zároveň se spuštěním MKDS poklesl nápad trestné činnosti na Vinohradech výrazně. Ve sledovaných druzích tč. dokonce o 40% ? 60%. Zatímco za rok 2005 bylo na Vinohradech odcizeno 27 automobilů, v roce 2006, po spuštění MKDS, bylo odcizeno 18 vozidel a v prvních sedmi měsících roku 2010 nebyl na Vinohradech dokonce odcizen automobil žádný. Výrazně poklesl i počet vloupání do vozidel.

Pro Vinohraďany potěšitelná je zejména skutečnost, že tento trend poklesu TČ zůstal zachován a to na rozdíl od jiných, srovnatelných městských částí, kde naopak došlo a dochází k nárůstu TČ. Jinak řečeno městská část Brno ? Vinohrady se na celkovém nápadu trestné činnosti spáchané na teritoriu Obvodního oddělení Policie Brno ? Židenice podílí přibližně jednou desetinou při srovnatelných podmínkách a počtu obyvatel.

Převedeno na čísla to znamená, že od počátku roku došlo na Vinohradech k 25 vloupání do vozidel, zatím co v Líšni bylo zloději napadeno 69 vozidel, v Židenicích pak 102 vozidel.

Podobně příznivě pro Vinohrady vyznívá statistika zachycující vloupání do bytů a objektů

Od začátku roku došlo na Vinohradech k 16 vloupáním, v Líšni k 35 a v Židenicích dokonce 58 vloupáním do bytů a objektů.

Jako každou statistiku, ani tuto nelze přeceňovat, z čísel lze však dovodit, že preventivní funkce MKDS na Vinohradech zde hraje významnou roli. Toto potvrzuje i zkušenost PČR.

Další rozšíření MKDS na Vinohradech je tedy žádoucí, je však třeba mít na paměti, že každá i nejlepší technika, má své meze a že jen samotné kamery TČ na Vinohradech nevymítí.

Rozhodující je vždy člověk, ať už jsou to občané, kteří se nebojí TČ oznámit, dobře fungující PČR a v neposlední řadě ? strážníci městské policie.

Zejména ti by měli mít na paměti, že pohodu a pocit bezpečí u občanů neformují jen nízká čísla závažné TČ v dané lokalitě, ale i důsledné a rychlé řešení problémů na poli přestupků a veřejného pořádku. Laxní švejkování či naopak striktně tvrdý přístup balancující na hranici šikany důvěru občanů k Městské policii nepovzbudí a jedinci s tímto přístupem velmi kazí jinak dobrou práci těch strážníků, kteří při výkonu své, jistě né lehké služby, používají hlavu.

Mgr. Jiří Karásek,
místostarosta m.č. Vinohrady

Zdroj. Nápad vybraných druhů TČ v rámci OOP Brno -Židenice