Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Lepší životní prostředí - MČ Brno-Vinohrady pokračuje v naplňování svých dlouhodobých programových priorit

Čt 19.05.2016 17:56

Ve finančním období EU 2014-2020 je v rámci Operačního programu Životní prostředí možné žádat o podporu (dotaci) v pěti prioritních osách. Čtvrtá prioritní osa nese název Ochrana a péče o přírodu a krajinu a nabízí specifický cíl (4.4) – zlepšení kvality prostředí v sídlech.

Městská část Brno-Vinohrady se zaměřila na jedno z podporovaných opatření tohoto specifického cíle, kterým je obnova funkčního stavu dnešních ploch a prvků veřejné zeleně revitalizačními zásahy, ošetřením stromů či doplnění stávající výsadby. Brněnské Vinohrady svou žádost o dotační podporu z evropských fondů opírají o již zpracovaný a připravený projekt Úprav a dosadeb zeleně v prostoru parku před vinohradskou radnicí a ošetření stromů z původních výsadeb.
Záměr a projekt tedy řeší dvě oblasti vinohradského životního prostředí:
1) Úpravu porostu a dosadbu nových dřevin v parku při fontáně před radnicí. Dojde ke zlepšení funkčnosti parkové plochy a především bude plocha parkové zeleně povýšena též z pohledu estetického.
2) Ošetření stromů (v celém intravilánu městské části) z původních výsadeb, tedy z doby výstavby Vinohrad před přibližně třiceti lety. Mnohé tyto stromy vyžadují odborný arboristický zásah především z důvodu jejich zdravotního stavu, též i z pohledu bezpečnostního a také estetického. V nedávné době bylo dendrology odborně posouzeno přibližně 1 400 těchto stromů rostoucích v parcích a na ulicích Vinohrad. Více jak polovina z nich vyžaduje odborný zásah a bude podrobena odbornému arboristickému ošetření.
Zajištění obou záměrů vedoucích k dalšímu zlepšení vinohradského životního prostředí si vyžádá náklady ve výši 2 150 000 korun. Na této částce by se měl podílet evropský fond životního prostředí čtyřiceti procenty, což obnáší částku 860 000 korun.
Kroky, učiněnými k dalšímu zlepšení životního prostředí, tak vinohradská městská část pokračuje v naplňování svých dlouhodobých programových priorit mezi nimiž je životní prostředí tradičně na prvním místě.

Jiří Čejka
starosta MČ Brno-Vinohrady