Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


MČ Brno-Vinohrady

Ne 10.05.2015 18:26

MČ Brno-Vinohrady 
 


Brno-Vinohrady (v hantecu Vincky) je od 24. listopadu 1990 městská část na východěstatutárního města Brna. Většina (1,90 km²) území městské části náleží ke katastrálnímu území Židenice, malé území (0,06 km²) na severozápadě pak ke katastrálnímu územíMaloměřice. Svojí rozlohou patří k nejmenším městským částem.

Činnost v rámci státní správy vykonává pro Brno-Vinohrady pověřená městská část Brno-Židenice, matriční agendu pověřená městská část Brno-Líšeň. Pro účely senátních volebje území městské části Brno-Vinohrady zařazeno do volebního obvodu číslo 58.

Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti (viniční trať V hlavách).

 

Charakteristika městské části
Drtivou většinu zástavby městské části tvoří asi 50 barevných panelových domů sídlištěVinohrady, rozkládajícího se na protáhlé vyvýšenině na jihu území městské části. Silueta sídliště je dobře viditelná z mnoha stran Brna. Přestože se území městské části skládá z části dvou katastrálních území, není toto rozdělení navenek vůbec poznat, katastrální hranice na několika místech dokonce rozděluje několik panelových domů, a tak lze Vinohrady prakticky považovat ze jednu čtvrť. Maloměřická čísla popisná najdeme pouze na několika garážích. Téměř všechny ulice v této městské části jsou pojmenované podle obcí na jižní Moravě, např. Bzenecká, Prušánecká, Věstonická, Čejkovická … i střed sídliště tvořící Pálavské náměstí. Výjimku tvoří ulice Šedova a nově vybudovaná Révová ulice, v níž se vyskytují výlučně rodinné domky. Nejsevernějším a zároveň i nejvýchodnějším místem městské části jsou pozemky, na nichž stojí hotel Velká Klajdovka a přilehlá hájenka, nacházející se poblíž Hádů.

 

Doprava
Veřejné dopravní spojení s ostatními částmi Brna zajišťuje Dopravní podnik města Brnaprostřednictvím autobusových linek 58 a 78, trolejbusových linek 25, 26, 27, a noční autobusové linky N99. V rámci integrovaného dopravního systému Jihomoravského krajeje možné též spojení s mimobrněnskými obcemi prostřednictvím autobusových linek číslo 201 a 202.

 

Historie

Archeologické výzkumy dokládají lidskou přítomnost na území dnešních Vinohrad již přibližně před 500 000 lety v období starého paleolitu. Území Vinohrad bylo dlouho bez jakékoliv zástavby, a jižní a jihovýchodní stráně sloužily k pěstování vinné révy, z čehož je odvozen název městské části.

Roku 1860 vznikl u silnice na kopci poblíž Hádů v nadmořské výšce 380 metrů původní zájezdní hostinec Klajdovka, v 30. letech 20. století přestavěný do současné podoby a známý dnes jako hotel Velká Klajdovka.

Téměř celé území moderní městské části Vinohrady bylo připojeno k Brnu 16. dubna 1919 jako součást katastrů dosavadních obcí Židenic a Maloměřic. Malá okrajová část území (východní pruh silnice ve Křtinské ulici a menší území přiléhající k severozápadnímu okraji křižovatky ulic Jedovnické, Novolíšeňské a Věstonické) byla původně součástí katastru Líšně a k Brnu byla připojena 1. dubna 1944. Zbytek území, tvořený areálem hotelu Velká Klajdovka s nejbližším okolím, byl původně součástí katastrálního území obce Kanice, a k Brnu náleží až od druhé katastrální reformy Brna z let 1966-1969. Roku 1943 založili Němci pro hospodářské pracovníky nově zakládané brněnské pobočky tehdejší továrny Flugmotorenwerke Ostmark (předchůdce dnešního Zetoru), na území dnešního sídliště v katastrálním území Židenice kolonii 20 dřevěných domků. Obyvatelé Brna začali tuto kolonii nazývat Hamburk, protože převážná část jejích obyvatel z Hamburku pocházela. Při spojeneckém bombardování na sklonku druhé světové války byla zasažena i tato kolonie. Po osvobození Brna a následném odsunu Němců byla kolonie krátkou dobu opuštěná a chátrala. Poté sem na přelomu let 1945 /1946 začalo přicházet nové obyvatelstvo, jímž byli lidé postižení válkou, bývalí vězni nacistických věznic,koncentračních táborů a příslušníci odboje, jímž zde úřady přidělily domy. Vznikl zde i obchod, malý hostinec s kulturní místností, vodovod, kanalizace i veřejné osvětlení. V souvislosti s výše uvedenou druhou katastrální reformou Brna došlo na území moderní městské části k úpravě hranic katastrálních území Kanice, Líšeň, Maloměřice a Židenice.

K zániku osady Hamburk došlo v 80. letech 20. století v souvislosti s výstavbou dnešního sídliště. Obyvatelé osady proti likvidaci neúspěšně protestovali. Sídliště se začalo budovat v září 1981 a bylo dokončeno roku 1989, přičemž původně stanoveným termínem dostavby, jenž se nepodařilo dodržet, byl rok 1988. Nové sídliště vznikalo především v severovýchodní části katastrálního území Židenice, ale některé jeho severní domy byly vybudovány i v okrajové jižní části sousedního katastrálního území Maloměřice. První objekt byl dokončen roku 1983. Po Sametové revoluci zde 24. listopadu 1990 byla vytvořena moderní samosprávná městská část. Od 90. let 20. století zde dochází ke zlepšování infrastruktury v podobě budování nových domů obchodů a služeb, včetně zcela nového domova důchodců, dokončeného a otevřeného roku 1996.

adresa úřadu:
Velkopavlovická 25
62800 Brno
info@vinohrady.brno.cz
starosta:
PhDr. Jiří Čejka
(ČSSD, od 2002)
Oficiální web: www.vinohrady.brno.cz

 

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-Vinohrady