Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


MČ Vinohrady: Blokové čištění - změna

Po 24.03.2014 14:49

Letošní mírná zima má zásluhu na přece jen nižší míře znečištění komunikací pro motorová vozidla než je obvyklé. I tak leží na vozovkách dost, koly vozidel na prach rozemletých, zbytků posypových materiálů a soli. Není pochyb o tom, že , nechceme li to vše vdechovat, je nutné tento materiál z vozovek odstranit. Na Vinohradech se o úklid vozovek i zimní údržbu stará firma ASA .

Jde o firmu, která má k dispozici dostatek speciální techniky, takže celý proces čištění může probíhat souběžně na obou polovinách Vinohrad a celé manévry spojená s čištěním vozovek se zkracují o dva dny.

Strojní čištění pomocí dostatečného množství techniky spolu s průběžným kropením a oplachem vozovky je důkladnější, rychlejší a hlavně se obejde bez víření závějí prachu. Rychlejší strojní čištění umožňuje i posunutí začátku čištění z obvyklé šesté či sedmé hodiny ranní až na příjemnou půl devátou. Konec čištění je stanoven na šestnáctou hodinu, v praxi však končí mnohem dříve, a to kolem poledne odstraněním přenosného dopravního značení z vozovky. Bonusem je i o cca čtvrtinu nižší cena, kterou za čištění Vinohrady platí.

Až potud jde jen o samé výhody a jistoty, věc má však jeden háček. Aby se vše výše popsané projevilo v plné míře, je nutné zajistit vozovky bez parkujících vozidel. Informace o termínech čištění je sice pravidelně zveřejňována všemi předepsanými způsoby, primární pro většinu řidičů je však přece jen stále přenosné dopravní značení . Značení je rozmístěné dle schválené pasportizace, a to v týdenním předstihu. To může být kamenem úrazu, neb ne každý si značení všimne a zdaleka ne každá přenosná značka také zůstane po celou dobu na svém místě. Přehlédnutí pak znamená odtah vozidla.Jako možné řešení se jeví přechod od tradičního dopravního značení na převažující značení zónové. K přechodu na zónové značení na Vinohradech nedojde skokově ihned , počet jednotlivých přenosných značek bude klesat postupně, s prvním jarním čištěním poklesne o cca o 20%.

Aby s přechodem na zónové značení ( a tím i na méně značek ) se počet odtažených vozidel nepozorných řidičů naopak nezvýšil, bude informace o termínu provádění blokového čištění v dané ulici navíc zajištěna výlepem na vchodové dveře bytových domů. Výlep ( a odstranění) samolepek s oznámením bude prováděné ve stejných termínech jako umístění a odstranění dopravního značení. Doufám, že tato organizační změna bude změnou k lepšímu.

 

PS – Něco málo k odtahům – pokud již k odtahu vozidla dojde, musí být před odtahem stav i pozice vozidla na vozovce zadokumentována firmou provádějící odtah. V žádném případě nesmí firma při manipulaci s vozidlem toto vozidlo jakkoliv poškrábat či jinak poškodit. Rovněž tak dopravní značení a pravidla provozu platí i pro řidiče odtahových vozidel, jak se o tom někteří mohli v loňském roce přesvědčit.

 

Mgr. Jiří Karásek,
místostarosta MČ Brno - Vinohrady