Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Problémy s čerpáním dotace na MČ Vinohrady kvůli rozhodnutí Rady města Brna

Po 23.05.2016 17:42

Změna záměru. Městská část Brno-Vinohrady podala prostřednictvím brněnského magistrátu (podle statutu města Brna) žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci „Víceúčelový sportovní areál Bzenecká, Brno-Vinohrady“.

Postavena měla být tři víceúčelová sportovní hřiště v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici. Celkové náklady projektu výstavby tří hřišť činily tři miliony korun. Požadovaná dotace po ministerstvu školství obnášela polovinu oněch nákladů. Tedy 1,5 milionu korun. Současně vinohradská městská část schválila na tuto materiálně technickou podporu sportu částku ve stejné výši, tedy 1,5 milionu korun jako finanční spoluúčast na zamýšleném rozšíření areálu bývalé základní školy Bzenecká o další tři víceúčelová hřiště. Žádost byla řádně podána, projednána a schválena radou i zastupitelstvem Vinohrad a schválena (spolu s dalšími šesti žádostmi dalších brněnských městských částí na ministerstvo školství) též radou města Brna. Na konci dubna však rada města Brna vzala podanou žádost na popud ministerstva školství (podle zásady – jedna obec jedna žádost) v šesti případech zpět. Zpět byla vzata radou města Brna i vinohradská žádost.
Do budoucna bude získání dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro každou brněnskou městskou část při platnosti zásady jedna obec jedna žádost v podstatě nemožné. Proto Vinohrady přehodnotily svůj záměr a za částku původně určenou jako spoluúčast při výstavbě tří hřišť (1,5 milionu korun) zbudují v letošním roce jedno víceúčelové hřiště z vlastních prostředků. Další hřiště budou budována v areálu bývalé základní školy Bzenecká postupně - v příštím roce a v dalších letech - z vlastních prostředků městské části.

Jiří Čejka,
starosta MČ Brno-Vinohrady