Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Události na Vinohradech

St 08.09.2010 00:00

Vážení vinohradští spoluobčané, také letošní místy žárné léto nás ubezpečilo o výjimečné úloze a významu zeleně v naší převážně panelové městské části.

Vysazené stromy a keře čelí horku, prašnosti i hluku, udržují příjemnou vlhkost vzduchu a k radosti mnoha z nás poskytují v letním slunečním žáru asyl vítaného stínu. Velká tepla i přes zalévání způsobila uhynutí několika nově vysazených stromků. Několik dalších mladých dřevin pomrzlo působením silných mrazů loňské zimy. Všechny poschlé a pomrzlé dřeviny budou letos na podzim dosazeny. K dotazům některých Vás dodávám, že obec nevynaloží na náhradní dosadbu žádné finance. Na ono náhradní dosazování, které provedeme v podzimních měsících (v tzv. po vegetační době) se totiž vztahuje záruční lhůta. V podzimních měsících říjnu a listopadu bude rovněž ukončena poslední etapa výsadby a regenerace vinohradské zeleně. Sanace a regenerace vinohradské zeleně včetně její masivní výsadby probíhala plynule ve čtyřech etapách v podstatě od roku 2006. Postup a obsah výsadbových prací byl dán projektem významné domácí zahradní architektky Evy Vágnerové. Ono projektové zadání jsme v průběhu výsadeb korigovali s pomocí paní architektky podle přání Vás, vinohradských občanů. Obyvatelé Vinohrad se tak do jisté míry stali spolutvůrci ozelenění obce, které bude naši městskou část zdobit a zpříjemňovat mnoho let. V současné době zadávám přípravu posledních ?ozeleňovacích? kroků, které budou spočívat ve výsadbě jehličnatých stromů ? nejspíše borovic (které jsou v našem prostředí autochtonní) ? ve volných plochách, a to v po době skupin stromů. Pak již budou Vinohrady po mém soudu prolnuty zelení v odpovídající hustotě. Práce na dosadbě dřevin zcela zaplní údržba a sadové úpravy trávníků, keřů a stromů.

Vážení spoluobčané. Letošní horké letní dny ani předchozí léta zřejmě nebudou do budoucna výjimkou. Je rozumné se na letní vedra připravit a čelit jim.

Výsadba zeleně či kropení komunikací je jen část takové ?obrany?. Všichni se jistě shodujeme na tom, že teplému prázdninovému počasí se nejlépe čelí někde u vody. Možnost koupání byla však v minulosti i v současné době na Vinohradech nulová. To se ovšem nyní mění. V posledním půlroce a v těchto letních týdnech podstupuji velký počet jednání o prosazení a zbudování sportovního a rekreačního areálu na Vinohradech. Zase jsme se o kousek posunuli k vinohradskému snu, ke konkrétní podobě sportovně rekreačního areálu v podhádeckém údolí, tedy v prostoru bývalého odkaliště a na přilehlých plochách. Obsah areálu prosazuje městská část dlouhodobě. Při jednáních na odboru územního plánu a rozvoje (OÚPR), při projednávání jakéhosi hlubšího územního plánu prosazuji variantu schválenou naší radou, která zajišťuje pestrou škálu sportovních a odpočinkových aktivit včetně lyžařské sjezdovky, hřišť na odbíjenou, košíkovou, tenis, hřiště pro děti a další. Dominantou areálu budou plavecké bazény ? krytý a venkovní, jejichž zbudování je pro nás prvořadé a podmiňující. O uskutečnění těchto našich záměrů (především o zřízení bazénů) má vážný zájem soukromý investor (v tomto čase jich není povýtce mnoho), s nímž v současné době jednám a představuji ho i s jeho záměrem na příslušných místech Magistrátu města Brna. Náš záměr podporuje v současné době také primátor města Brna Roman Onderka a jeho náměstci i řada dalších ?rozhodujících? představitelů brněnského magistrátu. Varianty areálu projekčně zpracovává atelier RAW v čele s architektem Rusínem. Možná podoba krytého a venkovních bazénů, chcete-li plaveckého areálu, je navržena šesti řešiteli, studenty brněnské architektury. Pokud půjdou věci jako doposud a nevyvstanou složité problémy, domnívám se, že plavat by se na Vinohradech mohlo nejpozději tak do dvou let. Poněvadž je, vážení Vinohraďané, dosti složité psát o podobě budoucího areálu na tak malém prostoru, který mi skýtá tento úvodník, zvu Vás, která podoba plaveckého a sportovního areálu zajímá, do společenského sálu (nad Albertem) na vernisáž výstavy o architektonickém řešení budoucího plaveckého areálu. Vernisáž si dovolím spojit s besedou o celém sportovním a rekreačním areálu v podhádeckém údolí, kde bych Vás blíže seznámil s průběhem dosavadních jednání, s dalším postupem i možnou budoucí podobou celého areálu. Na besedu pozvu zástupce projektujícího ateliéru RAW i zástupce onoho vážného investora budoucího areálu. Vernisáž spojená s besedou se tedy uskuteční ve čtvrtek 16. září v 17 hodin ve Společenském sále na Pálavském náměstí (nad Albertem). Srdečně Vás všechny zvu.

Vážení spoluobčané. Ve čtvrtek 15. července jsem měl tu čest přivítat na Vinohradech náměstka primátora města Brna Ing. Olivera Pospíšila.

Pan náměstek se zúčastnil slavnostní ?kolaudace? zregenerovaných obecních domů a prohlédl si opravený dům v Bzenecké ulici č. 19 a 21. Na regeneraci obecních domů, která probíhala ve dvou etapách po dobu čtyř let a finančně přišla na přibližně 250 miliónů korun, právě nemalou zásluhou pana náměstka přispělo město Brno příjemnou dotací kolem šedesáti sedmi miliónů. Panu náměstkovi a dalším, kteří se o tak rozsáhlou práci a investici zasloužili, jsem rád poděkoval. Vždyť i jejich přičiněním byl opraven na dlouhou dobu veškerý obecní bytový fond. Na Vinohradech máme v obecních domech oproti ostatním městským částem nájem nejnižší, ovšem plně dostačující a zajišťující údržbu těchto obecních bytových domů. Zejména v dnešní době je námi stanovený nevysoký nájem velkou jistotou a úlevou pro značné množství vinohradských obyvatel. Nájem se rovněž nezvyšoval a ani zvyšovat nebude v domech s pečovatelskou službou v Bzenecké ulici a na Pálavském náměstí. Zregenerované domy (i domy družstevní ? za což děkuji), přijatelnější prostředí umocněné dosadbou zeleně a relativně nevysoký nájem ? to byly naše priority, které se po mém soudu docela podařilo uskutečnit. O bydlení na Vinohradech je značný zájem. Velmi potěšitelná je obzvláště skutečnost, že na Vinohradech hodlají bydlet i ti, kteří se zde narodili a vyrůstají zde ? tedy vinohradští mladí lidé. Sounáležitost s místem se tak může dále upevňovat. A to je dobře.

Vážení vinohradští spoluobčané. Přeji Vám příjemný a bezproblémový přechod z dovolenkových a prázdninových dnů do dnů ?všedních? a pracovních. Hodně úspěchů.

PhDr. Jiří Čejka, starosta