Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Vážení vinohradští spoluobčané

Út 02.09.2014 18:28

Slovo starosty

léto nám pomalu mizí a uplývá jako voda mezi prsty, je v samém závěru a nelze je chytit a alespoň na chvíli zastavit, zdržet. Nadělalo mnoho parády, přineslo letos hodně slunečných dnů a horkých nocí. Oproti předešlým létům bylo to letošní bo­hatší na vláhu. Deště, které mohly být po mé mysli ještě vydatnější a častější, mi dělaly velkou radost. Jednak mám déšť (a bouřky vůbec) rád a jednak, zdá se, že letošní letní lijáky úspěšně uchránily naše stromy, keře i trávníky od zežloutnutí a povadlosti a ponechaly jim vzhledný zelený habitus. Bouřlivé běsy v podobě zá­plav, silných větrů či hořících domů, které trápily mnohá území a obce naší země, nad Vinohrady zkrotly a změnily se v blahodárný, občas i vydatný déšť. Ač vyznavač chladných a mlhavých dnů, letošní vinohradské léto chválím. Věřím, že i vy, vážení Vinohraďané, jste prožili prázdninové letní dny a týdny v klidném rozpoložení, bez problémů či výraznějších nepříjemností. Mnozí Z Vás se rozjeli na prázdninové cesty a na dovolené za obvod naší městské části, snad za hranice republiky. Zřejmě nej­častěji jste mířili k moři, za poznáním jiných krajů, cizích zemí nebo na prázdniny k babičkám. „Babičkovské" prázdniny jsem zažíval také. Je to tak dávno, co jsem jez.dil každým rokem v prázdninovém čase do jižních Cech, do jednoho městečka v Pošumaví, odtud pocházela moje maminka a kde žila její maminka - moje babič­ka. Pokaždé se nás tam sešlo pět kluků, pět bratranců. Tož si snad umíte představit, Že to maminka našich maminek neměla pranic jednoduché. Leč zvládala drezuru di­vokých chlapců s bravurou. A Šumava byla nádherně zelená, požehnaná, plná hub, malin, ostružin, motýlů, chladivých vod, hradů a tvrzí, šťastných vesniček, táhlých úvozů i prohřátých luk - a každodenních bouřek. Znám od těch dob na Šumavě a v Pošumaví, s mírnou nadsázkou řečeno, každý (větší) kámen - od Boubína po vi- torazskéNové hrady, od Kašperka po Rabí, od Vydry a dolní Vltavy po soutok Otavy s Blanicí. Znám to tam, dobře to tam znám. Pokaždé, když cítím vůni sena, když tmavou oblohu protínají za hluku hromu a svistu větru blesky, když za horkého poledne slyším ze stráně vyhrávat cvrčka, vzpomenu si na ty nádherné klukovské prázdniny na Šumavě u babičky. Bylo to hodně dávno. Maminka i babička dávno nežijí S hochy ,,co jsme spolu chodívali" prázdninovými loukami mládí- s mými bratranci - se nevídám. Jsou moc daleko ve světě. Ano, až za mořem. Vím však, že i oni si občas vzpomenou na městečko a krajinu svého mládí - na Šumavu s kopcovitým Po­šumavím - na bezstarostné dny prázdnin, kdy život byl před námi a příjemně plynul. Zřejmě každý máme svůj důvěrně známý kout, kraj mládí a prázdnin, do kterého se alespoň v myšlenkách a vzpomínkách vracíme. A to je nevýslovně dobře.

Vážení Vinohraďané, na sklonku srpna byly dokončeny práce směřující k rozšíření silnice při vnitřní straně garážového komplexu na Prušánecké ulici. Dlouhou dobu, vlastně od „ nepaměti", zde při dvojsměrném provozu vznikaly problémy s průjezdností. Pro obousměrný provoz byla ona komunikace na Prušánecké jednoduše příliš úzká. K nápravě došlo právě nyní, na konci měsíce srpna. Chodník byl přeložen, chcete-li pře­sunut, blíže ke stromořadí a na. jeho místě vznikla úzká plocha určená k parkování auto­mobilů. A vozovka byla rozšířena tak, že po ní bez jakýchkoliv problémů projedou auto­mobily v obou směrech. V blízké budoucnosti by měla být zbudována při této komunikaci a při garážích další parkovací místa. Spolu s pracemi na rozšíření silnice na Prušánecké ulici byla rovněž zbudována kanalizační vpusť. V ohybu silnice docházelo po deštích k městnání vody. Nová vpusť zajistí průběžný odtok vody a zamezí tak tvoření jezírka v místech, kde není žádoucí. No a pro úplnost snad zbývá dodat, že v rámci stavby pře­ložili příslušní pracovníci i elektrickou síť veřejného osvětlení. Docela velká stavba se uskutečnila na sklonku léta v Prušánecké ulici.

Vážení spoluobčané, věřím, že jste se všichni šťastně a především ve zdraví vrátili z prázdninových cest a pobytů zpět na Vinohrady. Opět, po chvílích odpočinku a prázd­ninového poznávání, nás čekají povinnosti a úkoly. Věřím, že plni energie se jich zhostíte a plynule a bezbolestně vklouznete do rytmu „všedních" dnů. Přeji Vám, vinohradští spoluobčané, hezký zbytek léta.

PhDr. Jiří Čejka, starosta