Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Vážení vinohradští spoluobčané,

So 07.11.2015 15:00

Slovo starosty

Vážení vinohradští spoluobčané, podzim – i ten letošní – předznamenává konec roku. Déšť po suchém létě svlažující zemi, pestrobarevné listí na stromech, v povětří, v trávnících a na cestách, dozrávající réva ve vinohradských vinicích, dubové bukvice praskající pod podrážkami bot i kaštany, které již „sklidily“ děti – to vše tvoří vinohradský podzim, který nás provází na cestě k adventu, na cestě k Vánocům. Podzimní nálada předznamenává období konce roku, spojené časově s vánočními svátky. Těm letošním bude na Vinohradech opět vévodit vánoční strom před radnicí. Letos bude vánoční strom svítit do noci novou světelnou výzdobou. Ostatně, nechte se překvapit. Poprvé se rozzáří v sobotu 5. prosince v pět hodin odpoledne. Malá slavnost zažehnutí vinohradského vánočního stromu bude doprovázena vánoční hudbou a zpěvem koled. Současně s oním slavnostním rozsvícením vánočního stromu budou vůkol probíhat Vinohradské vánoční trhy. Věřím, že pod vánočním stromem i na vánočních trzích se nás sejde co nejvíce.
Vážení Vinohraďané, jsem velmi potěšen povýtce kladnými ohlasy na zřízení nového venkovního „fitness“ cvičiště (při tenisových kurtech v areálu bývalé Základní školy Bzenecká), které mi od vás zhusta přicházejí, či mi je osobně sdělujete. Již při instalaci cvičebního zařízení jsem slíbil, že pokud bude zájem vinohradské veřejnosti o využívání cvičebního areálku dostatečný, přikoupíme další prvky. Vícekrát jsem se byl přesvědčit, zda se cvičební prvky využívají. A využívají se překvapivě značně. Staršími i mladšími zájemci o protažení těla. Takové obsazení cvičiště mne i mé kolegy doslova překvapilo. A tak, jak jsem slíbil, v příštím roce rozšíříme venkovní cvičiště o dalších minimálně pět cvičebních prvků. Do rozpočtu městské části pro následující rok již zařazuji příslušnou částku, která by požadavky cvičící veřejnosti alespoň částečně uspokojila. Pokud by zájem o cvičení neochaboval, pokud by byl neutuchající, opět bychom přidali po konzultaci s cvičenci další prvky. Při opravdu velkém zájmu bychom mohli uvažovat o umístění cvičebních prvků i v jiných (třeba i okrajových) částech Vinohrad. Tak tedy: lví silou letem sokolím (jak řekli by naši předci) nebo sportu zdar, jak chcete.
V polovině měsíce října jsem měl velkou čest být účasten při převzetí a umístění daru – gobelínu – který věnovala naší městské části obyvatelka Vinohrad a autorka věnovaného uměleckého díla paní Anna Süsserová. Musím ovšem upřesnit, aby se paní autorka na mne příliš nehněvala, že její dílo – gobelín – ztvárňující Vinohrady v plné jejich barevnosti a jedinečné zvláštnosti, včetně významných místních dominant, darovala naší obci spolu s postiženými lidmi, kterým vinohradská městská část nějakým způsobem pomohla. Gobelín, hýřící vinohradskými motivy, byl za pomoci autorky zavěšen na stěně zasedací místnosti zastupitelstva městské části, sloužící také příležitostně jako obřadní síň. Jinými slovy, vinohradské veřejnosti byla tímto způsobem poskytnuta možnost seznámit se a prohlédnout si darované dílo paní Süsserové. Textilní výtvarnice Anna Süsserová absolvovala v oboru textilní tvorba se zaměřením na bytový textil. Je žákyní akademického malíře Karla Jílka, profesora Hrbka a dalších autorit. Paní Süsserová vystavovala své práce na mnoha místech v celé republice, jako návrhářka se uplatnila i za hranicemi našeho státu. Například v roce 1969 se ocitla v katalogu mezinárodních textilních návrhářů na návrhářském veletrhu v italském Miláně. Paní Anna Süsserová náleží k předním vinohradským osobnostem. Nejen jako velmi zdatná výtvarnice se širokým rozhledem a osobitým stylem, nejen jako kulturní hybatelka a vášnivá pěvkyně sborových folklorních zpěvů (inu, pochází přece z Hodonína), ale a to zejména, jako čistý, houževnatý, plnokrevný člověk. Tak ji znám především. A nejen já. Nutno snad ještě dodat, že mnoho jejích známých (i já se k nim řadím) a přátel si paní Süsserovou cení a předchází si ji také coby autorku báječné a vyhlášené škvarkové pomazánky. Vážená paní Süsserová, děkuji vám za dar i vůbec za práci pro Vinohrady. Hodně tvůrčích let vám přeji za nás, Vinohraďany.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné překonávání nevlídných dnů pozdního podzimu a klidné chvíle nadcházejícího adventního času. Hodně radosti a vlídných zážitků cestou k vánočním svátkům.
Jiří Čejka, starosta MČ Brno-Vinohrady